fbpx

Gävle Teaterförenings plan för verksamhetens generella inriktning under perioden 2014-2017.

Gävle Teaterförening är arrangör av scenkonst för barn, unga vuxna och vuxna i Gävle kommun. Vi verkar för att göra scenkonst tillgänglig för alla i kommunen, oavsett geografiska, sociala, etniska eller utbildningsmässiga förutsättningar. Teaterföreningen vill skapa en mötesplats för alla och samtidigt värna om kontinuitet, kvalitet och mångfald i det utbud vi erbjuder publiken.

Gävle Teaterförening är en av Sveriges största riksteaterföreningar. Vi vill vara en teaterförening som sätter både scenkonsten och Gävle på kartan.

Gävle Teaterförening är medlem i Riksteatern och en av parterna i Dansnät Sverige vilket ger oss, och därmed medborgarna, tillgång till kvalitativa föreställningar och resurser.


TEATERFÖRENINGENS KÄNNETECKEN

Mötesplats

Gävle Teaterförening vill vara öppen för nya idéer, ny publik och teknik. Vi vill skapa goda förutsättningar och god tillgänglighet för möten med medborgarna och erbjuda en varierande repertoar, där alla kan tilltalas av något. Vi vill också arbeta strategiskt med kontinuitet, kvalitet och mångfald.

Opinionsbildare

Gävle Teaterförening vill vara en kulturell arena för erfarenheter och upplevelser som ger olika perspektiv. Vi vill vara en naturlig samarbetspartner i samhällsutvecklingsfrågor och en viktig del i en demokratisk process.


Tillgänglighet

Teaterföreningens målsättning är att scenkonst ska vara tillgänglig för alla i kommunen. Vi vill erbjuda en bred varierad repertoar med hög kvalitet. Vi strävar efter att vår trogna publik ska besöka oss allt oftare och att vi kan öka andelen ny publik, här utgör barn och unga en viktig grupp. Vår ambition är att komma upp i ett genomsnitt av 20 000 besökare per år genom att sprida intresse och engagemang för scenkonst.

Detta förutsätter bl a en utökning och breddning av sammansättningen i ombudsgruppen. Vi måste också identifiera den trogna publiken och motivera dem för ett medlemskap i föreningen. Vi fortsätter att skapa kontaktnät av dansintresserade. Vi behöver dessutom utveckla volontärskapet och organisera arbetsgrupper som vi successivt överlåter mer ansvar på. Vi ska fortsätta samarbetet med olika kulturella och etniska grupper i Gävle.

För att nå vårt mål vill vi fortsätta arbeta utåtriktat och tillfråga både publik och de som ännu inte hittat till teatern om vilket utbud de önskar sig. En metod för detta är publikfokusgrupper, en annan publikenkäter. Genom att föreningen blir medarrangör eller samarbetspartner till föreställningar där amatörer står i centrum kan vi erbjuda vår scen till fler grupper i Gävle. Dessutom ska vi fortsätta samarbeta med andra större arrangörer/scener.


Utveckling och Omvärldsbevakning

Vi vill vara en proaktiv teaterförening som synliggör samhällsfenomen genom scenkonstutbud, kringarrangemang och publikarbete. Till vår hjälp vill vi bland annat använda verktyg och metoder som de sociala medierna och publikfokusgrupper.

Vi vill även sätta både scenkonsten och Gävle på kartan genom att presentera internationella gästspel.

Vi vill utveckla omvärldsbevakningen genom att bredda personalens kompetens och använda ny teknik.

Dansutbudet på Gävle Teater har en unik roll i vårt utvecklingsarbete genom vårt stora antal professionella dansgästspel varje år. Detta vill vi befästa och utveckla genom vårt partnerskap i Dansnät Sverige samt genom att söka samarbeten med övriga arrangörer i länet.

Gävle Teater – en av Gävles vackraste byggnader

Gävle Teaterförening förvaltar en mycket vacker byggnad. Teaterbyggnaden är en del av Gävles stadsbild, med en lång historia. Vi vill öka Gävlebornas medvetenhet om att Gävle Teater är deras teater. Vi vill öppna huset genom att fortsätta erbjuda visningar för allmänheten, intresserade grupper, organisationer, föreningar och företag så att fler får se den vackra byggnaden inifrån.

 

Verksamhetsplanen antogs vid årsmötet 130326.

 

Gävle Teater

Teaterplan 1
803 23 Gävle
Telefon: 026-12 98 20
E-post: info@gavleteater.se
Biljettkassan: 026-10 21 00

Upphovsrätt

Vi har försökt hitta upphovsrättsinnehavarna till allt material på sajten. I vissa fall har vi inte lyckats. Om någon upphovsman ser sitt material här och misstycker till användandet, var god kontakta oss så skall vi rätta till det.

Följ oss

Gävle Teater @ Facebook  Gävle Teater @ Instagram  Gävle Teater @ Twitter

Gävle Teaterförening © 2019. Alla rättigheter reserverade.

Skapad av Nice Wrk